Automotive - Motor Vehicles jobs in Yunnan

Locations

China

 Yunnan

Kunming

Pu'er

1 to 20 of 35 jobs  

洗车工

Dali, Dali, Yunnan - RMB¥2,000-3,000 per month

汽车销售顾问

Simao, Pu'er, Yunnan

汽车销售顾问

Simao, Pu'er, Yunnan

华泰汽高薪聘请汽车修理工

Yuxi, Yunnan

洗车工

Dali, Dali, Yunnan - RMB¥2,000-3,000 per month

华泰汽高薪聘请汽车修理工

Yuxi, Yunnan

好福利聘有经验汽车销售顾问

Wenshan, Yunnan - RMB¥5,000-8,000 per month

汽车销售顾问

Simao, Pu'er, Yunnan

洗车工

Dali, Dali, Yunnan - RMB¥2,000-3,000 per month

华泰汽高薪聘请汽车修理工

Yuxi, Yunnan

汽车销售顾问

Simao, Pu'er, Yunnan

汽车销售顾问

Pu'er, Yunnan - RMB¥3,000-5,000 per month

好福利聘有经验汽车销售顾问

Wenshan, Yunnan - RMB¥5,000-8,000 per month

华泰汽高薪聘请汽车修理工

Yuxi, Yunnan

汽车销售顾问

Pu'er, Yunnan - RMB¥3,000-5,000 per month

好福利聘有经验汽车销售顾问

Wenshan, Yunnan - RMB¥5,000-8,000 per month

洗车工

Xishan, Kunming, Yunnan

汽车销售顾问

Xishan, Kunming, Yunnan

昆明-盘龙区]云南华龙汽车销售服务有限公司实习修理工技师(JEEP4S店)

Panlong, Kunming, Yunnan

汽车销售员

Kunming, Yunnan

page:     1 | 2    >>