Automotive - Motor Vehicles jobs in Guangxi

Locations
1 to 20 of 44 jobs  

汽车销售员

Cenxi, Wuzhou, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车修理工学徒

Xixiangtang, Nanning, Guangxi

摩托车/叉车/汽车维修工

Xixiangtang, Nanning, Guangxi

汽车维修工

Qinzhou, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车修理工/农机售后维修

Xingbin, Laibin, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

轻卡汽车修理工

Nanning, Guangxi

汽车机电维修钣金师傅

Nandan, Hechi, Guangxi - RMB¥5,000-8,000 per month

汽车维修工

Qinzhou, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车销售员

Cenxi, Wuzhou, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车机电维修钣金师傅

Nandan, Hechi, Guangxi - RMB¥5,000-8,000 per month

汽车修理工/农机售后维修

Xingbin, Laibin, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车机电维修钣金师傅

Nandan, Hechi, Guangxi - RMB¥5,000-8,000 per month

二手汽车销售经理

Xixiangtang, Nanning, Guangxi

汽车销售顾问

Xixiangtang, Nanning, Guangxi

汽车维修工

Qinzhou, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车修理工/农机售后维修

Xingbin, Laibin, Guangxi - RMB¥3,000-5,000 per month

汽车服务顾问

Xingning, Nanning, Guangxi

汽车机电维修钣金师傅

Nandan, Hechi, Guangxi - RMB¥5,000-8,000 per month

汽车维修技师

Liuzhou, Guangxi - Dongqu, Panzhihua, Sichuan

汽车销售顾问

Yulin, Guangxi - RMB¥5,000-8,000 per month

page:     1 | 2 | 3    >>